دانلود اهنگ امیدوارم فردای فردای بهتری باشه

آهنگ امیدوارم فردای فردای بهتری باشه از کیمیا

امیدوارم فردا یه فردای بهتری باشه …

امیدوارم فردا فکرت تو سرم نباشه

امیدوارم هر روزی عاشق هرکی که شدی …

دوست داشته باشه اما قسمتت نباشه