دانلود آهنگ جدید پیام عباسی به نام «آرزو مانده دلم یه شب بیای به خوابم»

دانلود آهنگ آرزو مانده دلم یه شب بیای به خوابم از پیام عباسی

دانلود آهنگ آرزو مانده دلم یه شب بیای به خوابم از پیام عباسی با کیفیت عالی 320 ورژن اصلی و ریمیکس از ملو موزیک

ورژن اصلی و ریمیکس تند بیس دار اضافه شد

آهنگ آرزو مانده دلم یه شب بیای به خوابم

متن آهنگ :

آرزوم ﻣﺎﻧﺪه دﻟﻢ ﻳﻪ ﺷﺐ ﺑﻴﺎی ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻢ

ﺑﺎﺷﻢ دردودل ﻛﻨﻰ ﻧﺬاری ﺑﺨﻮاﺑﻢ

ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﺗﻮ دﺳﺘﻢ ﺑﺎﺷﻪ روﻳﺎﻣﻪ ﺑﺒﺎﻓﻢ

وﻟﻰ ﺗﻮ ﺑﺪ ﻛﺮدی ﺑﺪ دردی

دوﺳﺖ داﺷﺘﻰ دﻣﺖ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﺮام

ﮔﻨﺪ زدی ﺑﻪ ﺑﺎورام