افکت صوتی رستوران

افکت صوتی رستوران

افکت صوتی محیط یک رستوران با کیفیت flac و به مدت تقریبا ۵ دقیقه

صدای محیط یک رستوران با صدای قاشق و چنگال با بالاترین کیفیت ممکن است.

Restaurant – Busy Restaurant , Int