از آدمکا دلت میگیره

از آدمکا دلت میگیره سامان جلیلی

از آدمکا دلت یروز میگیره

این دنیا بدونه من برات میمیره

از قاصدکا حاله منو میپرسی

چه باشی نباشی داره اون میمیره