دانلود آهنگ میدونستم اسیری از این قصه تو سیری

آهنگ میدونستم اسیری از این قصه تو سیری

Siavash ghomayshimidonestam asiri

میدونستم اســـیری از ایـــن قصه تـــو سیـــری …
نمیدونی ولـــی با مـــن چه بد میکنی میـــری …