تبلیغات در ملو موزیک

وبسایت ملوموزیک با بیش از 20 هزار بازدیدکننده در روز پذیرای تبلیغات بنری شما صاحبین کسب و کار است.

  • پلن الف :  3 میلیون تومان
  • پلن ب :  4 میلیون تومان (قبل باکس دانلود)