دانلود آهنگ میام شخص بهزاد لیتو

میام شخص بهزاد لیتو

دانلود آهنگ شنیدنی میام شخص با صدای بهزاد لیتو + دانلود سریع موزیک و متن کامل ترانه

Behzad leitoMiaam shakhs

متن اهنگ میام شخص

زیادی دارم من بدخواه میگن

ولی‌ سلام میدن هر جا میرم

از این هیتا دارم صد تا دیگه هم

همه شوک شدن حاجی من از بس گ…ییدم

میام شخص ، میام شخص ، میام شخص من

میام شخص ، میام شخص ، میام شخص من

میام شخص ، میام شخص ، میام شخص من

اینا شاکین هر دفعه بد می…اد لفظم

شاکی‌ میشن اینا چرا لفظم می…اد

بدخوام ببینه باهام عکس هم میخواد

ناراحتن چون من ریلکسم زیاد

کارِ من نداره حاجی اصلاً ایراد

بذار پشت سرم هر چی‌ میخواد بگه معطله

چون داداشتون میدونین که یکه جدوله

هنو این همه گذشته پیِ کل کله

فکر نمیکردم انقد بازی‌ بشه مسخره

به این چاقالا بگو انقد رو عصاب نرن

همه میدونن یکه بازی‌ هر سال منم

روی کلمه‌ ها اَ قبل با وسواس ترم

سرم شلوغه الان خُب بگو درخواست ندن

خدا انرژی رو داد ، میرم جلو مث باد

ک…خواره استعداد ، اومده اون که ب…اد

دایی خودت میدونی‌ من همه لفظام هیته

ولی‌ موزیکایی تو رو مخه سرسام میده

زیادی دارم من بدخواه میگن

ولی‌ سلام میدن هر جا میرم

از این هیتا دارم صد تا دیگه هم

همه شوک شدن حاجی من از بس گ…ییدم

میام شخص ، میام شخص ، میام شخص من

میام شخص ، میام شخص ، میام شخص من

میام شخص ، میام شخص ، میام شخص من

اینا شاکین هر دفعه بد می…اد لفظم

دو تا سه تا چیه دارم چند هزار تا من

تو هم موندی هنوز توویِ کفِ کارنامم

مثکه میخوای‌ بخوری تو بشی‌ لَت و پار بازم

دعا کن نشی‌ یه موقع سرِ کار با من

حاجی پس راهتو برو جلو بیخیال ما شو داش

دو تا بیان بالا سرت بکننت آش ولاش

اینطوری میخوای‌ بری جلو آخه تا کجاش؟

یچی دیگه باید بذاری اون لا تو جا دوتاش

نسَخن و میگه سریع بزی بجنب

من تکی‌ خودم هستم کامل یه تیمِ بمب

تخت گاز میرم بد خواهمم نمیره تند

تیزه زبونم هیچ موقع نمیشه کند

گاز و گو… بروبکس ما توو سه تا ماشین

تخ…مونه ما صدا آژیر

شاکین هستیم چرا ما چیل

اینجا چند روزه نخوابیدم چشا پاشیده

زیادی دارم من بدخواه میگن

ولی‌ سلام میدن هر جا میرم

از این هیتا دارم صد تا دیگه هم

همه شوک شدن حاجی من از بس گ…ییدم

میام شخص ، میام شخص ، میام شخص من

میام شخص ، میام شخص ، میام شخص من

میام شخص ، میام شخص ، میام شخص من

اینا شاکین هر دفعه بد می…اد لفظم

زیادی دارم من بدخواه میگن

ولی‌ سلام میدن هر جا میرم

از این هیتا دارم صد تا دیگه هم

همه شوک شدن حاجی من از بس گ…ییدم

میام شخص ، میام شخص ، میام شخص من

میام شخص ، میام شخص ، میام شخص من

میام شخص ، میام شخص ، میام شخص من

اینا شاکین هر دفعه بد می…اد لفظم