آهنگ درخت

درخت ابی

دانلود آهنگ با صدای ابی به نام درخت با بهترین کیفیت و متن کامل

EbiDerakht

متن اهنگ درخت از ابی

توی تنهايی يک دشت بزرگكه مثل غربت شب بی انتهاستيه درخت تن سياه سربلندآخرين درخت سبز سرپاست
رو تنش زخمه ولی زخم تبرنه يه قلب تير خورده نه يه اسمشاخه هاش پُر از پَر پرنده هاستكندویِ پاکِ دخيله و طلسمچه پرنده ها كه تو جاده ی كوچمهمون سفره ی سبز اون شدنچه مسافرا كه زير چتر اونبه تن خستگی شون تبر زدنتا يه روز تو اومدی بی خستگیبا يه خورجين قديمیِ قشنگبا تو نه سبزه نه آينه بود نه آبيه تبر بود با تو با اهرم سنگاون درخت سربلند پرغروركه سرش داره به خورشيد مي رسه منم منماون درخت تن سپرده به تبركه واسه پرنده ها دلواپسه منم منممن صدایِ سبزِ خاکِ سربی امصدايی كه خنجرش رو به خداستصدايی كه توی بهتِ شبِ دشتنعره ای نيست ولی اوجِ يک صداسترقص دست نرمت ای تبر به دستبا هجوم تبر گشنه و سختآخرين تصوير تلخ بودنهتوی ذهنِ سبزِ آخرين درختحالا تو شمارش ثانيه هامكوبه های بی امون تبرهتبری كه دشمنِ هميشه یاين درختِ محكم و تناورهمن به فكر خستگی های پٙر پرنده هامتو بزن تبر بزنمن به فكرِ غربتِ مسافرامآخرين ضربه رو محكم تر بزنمن به فكر خستگی های پٙر پرنده هامتو بزن تبر بزنمن به فكرِ غربتِ مسافرامآخرين ضربه رو محكم تر بزنمن به فكر خستگی های پٙر پرنده هامتو بزن تبر بزنمن به فكرِ غربتِ مسافرامآخرين ضربه رو محكم تر بزنآخرين ضربه رو محكم تر بزنآخرين ضربه رو محكم تر بزنآخرين ضربه رو محكم تر بزن