دانلود آهنگ بی کلام بازگشت معصومیت از موزیس دانیل

دانلود آهنگ بازگشت معصومیت Return to Innocence

Eva Brönner، Moises Daniel – Return to Innocence

زمان : 2 minutes, 22 second

این آهنگ بیکلام با ساز های ویولن و پیانو اجرا شده است.

آهنگ بی کلام بازگشت معصومیت (Return to Innocence) اثری فوق العاده و کلاسیکال مدرن از موزیس دانیل با ویولنسل نوازی ایوا برونر (Moises Daniel)