دانلود آهنگ سبزه کشمیر ما زلفای تو زنجیر ما

سبزه کشمیر ما زلفای تو زنجیر ما فتانه

سبزه کشمیر ما زلفای تو زنجیر ما

عاشق به دلبرش میگفت ای جان شیرین ما

اهنگ قدیمی و ترند شده فتانه بنام سبزه کشمیر ما