دانلود آهنگ ﻳﻪ ﻗﺪم ﺑﻴﺎ ول ﻧﻜﻦ ﺗﻮ دﺳﺖ ﻣﻨﻮ ﺗﻮی ﺳﺨﺘﻴﺎ از حسین منتظری

آهنگ «ﻳﻪ ﻗﺪم ﺑﻴﺎ ول ﻧﻜﻦ ﺗﻮ دﺳﺖ ﻣﻨﻮ ﺗﻮی ﺳﺨﺘﻴﺎ» با صدای حسین منتظری را با بالاترین کیفیت mp3 در ملو موزیک

Hossein MontazeriYe ghadam Bia Vel Nakon

آهنگ ﻳﻪ ﻗﺪم ﺑﻴﺎ ول ﻧﻜﻦ ﺗﻮ دﺳﺖ ﻣﻨﻮ ﺗﻮی ﺳﺨﺘﻴﺎ

ﻳﻪ ﻗﺪم ﺑﻴﺎ ول ﻧﻜﻦ ﺗﻮ دﺳﺖ ﻣﻨﻮ ﺗﻮی ﺳﺨﺘﻴﺎ

ﻗﻮل دادی ﺑﻌﺪ ﻳﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺷﻴﺎ

ﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪﻧﻰ ﺑﻮدی ﺑﺮا ﻣﻦ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﻴﺎ

ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎت ﺑﺎ اون ﻛﺎرات داری ﺧﻮدﺗﻮ ﻟﻮس ﻣﻴﻜﻨﻰ