تو مال اون کوچه باغای قشنگ

تو مال اون کوچه باغای قشنگ منوچهر سخایی

تو مال اون کوچه باغای قشنگ …

خونه ی من توی یه کوچه ی تنگ …

من دلم می خواد بمونم پیش تو

کوچه های ما نمیسازن با هم …