آهنگ جهان دیوونه ای بی دردسر میخواست من بودم

اهنگ «جهان دیوونه ای بی دردسر میخواست» با صدای محسن چاوشی را با بالاترین کیفیت mp3 در ملو موزیک

Mohsen ChavoshiJahan Divoonei

آهنگ جهان دیوونه ای بی دردسر میخواست من بودم

ﺟﻬﺎن دﻳﻮوﻧﻪ ای ﺑﻰ دردﺳﺮ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮدم

ﻛﻪ اﻫﻞ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻮدم ﻛﻪ اﻫﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻮدم

دﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺖ از اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﺑﻰ وزﻧﻰ

ﺑﻪ آﻏﻮش ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدم اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻰ ﺑﺪن ﺑﻮدم