دل تنگ که نمیشه دله دریا داری سامان جلیلی

دل تنگ که نمیشه دله دریا داری سامان جلیلی

دلتنگ که نمیشه دله دریا داری

بیزارم از عکسایی که با من داری

میخندمو رد میشم از احساسم باز

بیزارم از هرچی که تو با من یاری