آکورد آهنگ طلوع من از سیاوش قمیشی

آکورد آهنگ طلوع من سیاوش قمیشی

ریتم پیشنهادی 6/8 سنگین و گام اصلی: Dm است.

وقتی که دلتنگ میشم و

همراه تنهایی میرم

داغ دلم تازه میشه

زمزمه های خوندنم

وسوسه های موندنم

با تو هم اندازه میشه

قد هزار تا پنجره

تنهایی آواز میخونم

دارم با کی حرف میزنم؟

نمیدونم، نمیدونم

این روزا دنیا واسه من از خونه مون کوچیک تره

کاش میتونستم بخونم

قد هزار تا پنجره

طلوع من، طلوع من
وقتی غروب پر بزنه، موقعه ی رفتن منه

طلوع من، طلوع من
وقتی غروب پر بزنه، موقعه ی رفتن منه

حالا که دلتنگی داره
رفیق تنهاییم میشه
کوچه ها نا رفیق شدن
حالا که میخوان شب و روز
به همدیگه دروغ بگن
ساعت ها هم دقیق شدن

طلوع من، طلوع من
وقتی غروب پر بزنه، موقعه ی رفتن منه

طلوع من، طلوع من
وقتی غروب پر بزنه، موقعه ی رفتن منه