دانلود آهنگ fourth of july از Sufjan Stevens

دانلود آهنگ fourth of july

اهنگ خارجی «Fourth Of July» با صدای Sufjan Stevens را با بهترین کیفیت mp3 از ملو موزیک

Sufjan StevensFourth Of July

متن و ترجمه اهنگ Fourth Of July

The evil, it spread like a fever ahead
شر شیوع یافته، مثل تب

It was night when you died, my firefly
شب بود که مُردی، کرمِ شب تابِ من

What could I have said to raise you from the dead?
چی میتونستم بگم، تا تورو از مرگ جدا کنم

Oh, could I be the sky on the Fourth of July?
اوه، آیا میشه من در چهارم جولای آسمان باشم؟

[Chorus 1]

“Well, you do enough talk
خب تو به اندازه ی کافی صحبت کردی

My little hawk, why do you cry?
شاهین کوچکِ من چرا گریه میکنی؟

Tell me, what did you learn from the Tillamook burn?
به من بگو چه چیزی از آتش سوزی تیلاموکMusicdel | موزیکدل

Or the Fourth of July?
یا چهارم جولای یاد گرفتی

We’re all gonna die”
ما همه خواهیم مُرد

[Verse 2]

Sitting at the bed with the halo at your head
روی تخت نشسته ای با حلقه‌ی نوری دور سرت

Was it all a disguise, like junior high?
همه‌ی اینها مبدل بودند؟ مثل دبیرستان؟

Where everything was fiction, future, and prediction
جایی که همه چیز یک افسانه بود، آینده و پیش گویی ها

Now, where am I? My fading supply
الان من کجا هستم؟ آذوقه‌ی محو شده ام

[Chorus 2]

“Did you get enough love, my little dove?
به اندازه ی کافی عشق دریافت کردی؟، کبوتر کوچک من

Why do you cry?
چرا گریه میکنی؟

And I’m sorry I left, but it was for the best
من متاسفم که رفتم، ولی این بهترین کار بود

Though it never felt right
اگر چه هرگز درست به نظر نیومد

My little Versailles”
ورسای کوچک من

[Verse 3]

The hospital asked, “Should the body be cast?”
بیمارستان پرسید بدن باید قالب گیری بشه

Before I say goodbye, my star in the sky
قبل از اینکه من خداحافظی کنم، ستاره ی من در آسمان

Such a funny thought to wrap you up in cloth
فکر خنده داری‌ست که تورو توی پارچه بپیچند

Do you find it all right, my dragonfly?
از نظر تو عیبی نداره؟ کرم شب تاب من

[Chorus 3]

“Shall we look at the moon, my little loon?
باید به ماه نگاه کنیم، پسر کوچک من

Why do you cry?
چرا گریه میکنی؟

Make the most of your life, while it is rife
از زندگیت نهایت استفاده رو ببر، تا وقتی که مملو است

While it is light
تا وقتی که روشن است

Well, you do enough talk
خب تو به اندازه ی کافی صحبت کردی

My little hawk, why do you cry?
شاهین کوچکِ من، چرا گریه میکنی؟

Tell me, what did you learn from the Tillamook burn?
به من بگو چه چیزی از آتش سوزی تیلاموک

Or the Fourth of July?
یا چهارم جولای یاد گرفتی

We’re all gonna die”
ما همه خواهیم مُرد

[Outro]

We’re all gonna die
We’re all gonna die
We’re all gonna die
We’re all gonna die
We’re all gonna die
We’re all gonna die
We’re all gonna die
ما همه خواهیم مُرد