بیوگرافی theshey تشی

بیوگرافی theshey

متاسفانه در حال حاضر اطلاعاتی از این خواننده منتشر نشده است.

قطعا در اینده بیوگرافی کامل theshey را منتشر خواهیم کرد.

The shey, is an Iranian musical due from Tehran, Iran. Initially a band, the group was formed in 2021 by a lead vocalist and a producer, DJ.

برای بیوگرافی پیگیری کردیم و خواننده تمایل همکاری با سایت های ایرانی را نداشتند.